Home

Jaarlijks komen er miljoenen containers binnen via de Nederlandse en Belgische havens. Afhankelijk van de lading kunnen in de containers wel honderd verschillende soorten gassen of dampen voorkomen. Om de veiligheid en de gezondheid van uw medewerkers en ook van douanebeambten en inspecteurs die de containers moeten betreden of lossen te garanderen voert Peps Services metingen uit om deze mensen te beschermen tegen deze schadelijke gassen. U kunt hierbij denken aan gegaste containers ofwel containers die in het land van oorsprong zijn begast welke een gevaar op leveren voor de gezondheid, maar zeker ook aan containers die gassen en of dampen bevatten van gassen die vrijkomen kort naar het productie proces.
Deze productiegassen zijn zeker zo gevaarlijk voor de gezondheid omdat deze nergens staan beschreven en dus een direct gevaar opleveren voor de onwetende ontvanger. Als onafhankelijk bedrijf kunnen wij uw gasmetingen verzorgen op de door u aangeven locatie. Hierbij ontvangt u ter plaatse een up to date gasmeetrapport, welke verplicht kan zijn voor de douane.